Embassy of the United Republic of Tanzania
#8 Liang Ma He Nan Lu, Sanlitun, Chaoyang District, 100600 Beijing, China 
Fax: +86 10 6532 4351 
Phone: +86 10 6532 1408 
Email: beijing@nje.go.tz